ترمستات دو فصل

ترموستات دو فصل فن کویل

ترموستات های فن کویلی کیا تهویه آراد از نوع آنالوگ و تولید  کارخانه کریر با کیفیت بالا  و دارای استانداردهای جهانی میباشد

جهت دریافت مشخصات فنی کلیلک فرمایید

 

شماره های تماس واحد  فروش:

۸۶۰۸۶۸۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

۴۴۴۸۲۵۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلگرام : kiatah@

Azita Oktaei

ترموستات1280