چیلر های KTA در انواع زیر عرضه میگردند :

چیلر سانتریفیوژ آب خنک از ظرفیت ۳۰۰_۱۵۰۰ تن تبرید سرد تنها

چیلر اب خنک   دارای دو کمپرسور اسکرو با گاز R22 و از ظرفیت ۱۰۰-۲۵۰ تن تبرید

چیلر آب خنک فلودد R134 غیر پله ای از ۱۰۹-۵۱۰ تن تبرید

چیلر مادولار اب خنک سرد و گرم R22 در ظرفیت ۲۰ و ۳۰ تن تبرید

چیلر اب خنک مادولار سرد و گرم R410  در ظرفیت ۲۰-۶۰-۸۰-۱۰۰-۱۳۰  تن تبرید بصورت یکپارچه و ترکیب هایی از این ظرفیت ها بسته به نیاز پروژه

چیلر آب خنک مادولار گرندتیوپ R22 در ظرفیت ۲۰و ۳۰ سرد و گرم

چیلر آب خنک مادولار گرند تیوپ R410  در ظرفیت۲۰-۶۰ تن  سرد و گرم

چیلر هواخنک اسکرو سرد تنها R22 از ظرفیت ۱۰۵-۳۳۵

چیلر هواخنک اسکرو سرد  و گرم   R22 از ظرفیت ۱۰۵-۳۳۵

چیلر هواخنک اسکرو R134 از ظرفیت ۱۱۰-۴۰۵ سرد تنها

چیلر هوا خنک اسکرو R407c سرد و گرم از ظرفیت ۱۰۵-۴۵۰

چیلر مادولار اسکرال هوا خنک R410a 20-77 تن تبرید سرد و گرم

چیلر هوا خنک اسکرال سرد و گرم R410 هیتکس چنجر با کمپرسور بیتزر  و مبدل شل اندتیوپ از ظرفیت ۸۲-۱۳۱ تن تبرید

چیلر هواخنک هیت ریکاوری سرد و گرم ( ابگرم رایگان ) R410 از ظرفیت ۲۰ تن به بالا بصورت مادولار

جهت دریافت فایل گواهی های زیر و یا  اطلاعات بیشتر  با تلفن های شرکت تماس حاصل فرمایید .

استاندارد 5-1