چیلر های KTA در انواع زیر عرضه میگردند :

چیلر سانتریفیوژ آب خنک از ظرفیت 300_1500 تن تبرید سرد تنها

چیلر اب خنک   دارای دو کمپرسور اسکرو با گاز R22 و از ظرفیت 100-250 تن تبرید

چیلر آب خنک فلودد R134 غیر پله ای از 109-510 تن تبرید

چیلر مادولار اب خنک سرد و گرم R22 در ظرفیت 20 و 30 تن تبرید

چیلر اب خنک مادولار سرد و گرم R410  در ظرفیت 20-60-80-100-130  تن تبرید بصورت یکپارچه و ترکیب هایی از این ظرفیت ها بسته به نیاز پروژه

چیلر آب خنک مادولار گرندتیوپ R22 در ظرفیت 20و 30 سرد و گرم

چیلر آب خنک مادولار گرند تیوپ R410  در ظرفیت20-60 تن  سرد و گرم

چیلر هواخنک اسکرو سرد تنها R22 از ظرفیت 105-335

چیلر هواخنک اسکرو سرد  و گرم   R22 از ظرفیت 105-335

چیلر هواخنک اسکرو R134 از ظرفیت 110-405 سرد تنها

چیلر هوا خنک اسکرو R407c سرد و گرم از ظرفیت 105-450

چیلر مادولار اسکرال هوا خنک R410a 20-77 تن تبرید سرد و گرم

چیلر هوا خنک اسکرال سرد و گرم R410 هیتکس چنجر با کمپرسور بیتزر  و مبدل شل اندتیوپ از ظرفیت 82-131 تن تبرید

چیلر هواخنک هیت ریکاوری سرد و گرم ( ابگرم رایگان ) R410 از ظرفیت 20 تن به بالا بصورت مادولار

جهت دریافت فایل گواهی های زیر و یا  اطلاعات بیشتر  با تلفن های شرکت تماس حاصل فرمایید .

استاندارد 5-1