Introducing water cooled variable speed centrifugal chillers whit magnetic bearings from kia tahvie.india s largest centeral airconditioning and commercial refrigereation company.

Kia tahvie has developing expert cooling solutions for over six decades all the products manufactured by the company are energy efficient.in line with its corporate philosophy of launching innovative products.kia tahvie introduces centrifugal chillers with oil free technology,manufactured at its own world class factory.

فیلم عملکرد کمپرسور توربوکر

برای دانلود کاتالوگ روی دکمه دانلود کلیک کنید

برای اطلاعات بیشتر از ظرفیت های موجود و قیمت ها با ما تماس بگیرید.

86086899

مزایای چیلر توربوکر معجزه معرفی شده توسط Ashrea

برخی از ویژگی های سیستم های چیلرهای نوین توربوکر که کمک شایانی در راستای بهینه
سازی مصرف انرژی نموده اند ، در پروژه های ساختمان تقدیم حضور می گردد.
– چیلر کاملاً بدون روغن بوده و از ناحیه نداشتن روغن و عدم وجود مکانیکی ایجاد حرارت ننموده و از این ناحیه
حدوداً 100الی 11درصد بهینه سازی انرژی انجام می دهد .
– بدلیل عدم وجود روغن انتقال حرارت سطوح در اثر عدم ایجاد فیلم روغن روی سطح افزایش می یابد .
– تکنولوژی اواپراتور چیلرهای توربوکور Floodedبوده که نسبت به تکنولوژی DXحدوداً % 20افزایش راندمان
دارد.
– کمپرسورهای توربوکر با ایجاد میدان های مغناطیسی روی شافت اتصال بین روتورو یاتاقان را صفر نموده و موقعیت
قرارگیری شافت در یاتاقان را ثانیه ای 10بار کنترل می نمایند .
– کمپرسورهای توربوکر در چیلرهای توربوکر از لحاظ راندمان ساختار شکنی نموده و دربارهای کم راندمان بالا بروز
می دهند .
– کمپرسورهای سانترفیوژ توربوکر در چیلرهای سانترفیوژ ساختار شکنی نموده و از 60تن تبرید شروع می شود در
حالی که کمپرسورهای سانترفیوژ قدیمی کوچکتر از 000تن تبرید موجود نبود .
– چیلرهای توربوکر جهت کنترل ظرفیت از هردو تکنولوژی VFD ، IGVدر یک کمپرسور استفاده می نماید در حالی
کمپرسورهای سانترفیوژ قدیمی تنها یکی از دو روش کنترلی را داشتند .
– موتور کمپرسورهای توربوکر کاملاً به صورت DCعمل می نمایند با این تفاوت که از برق ACبرای کنترل فرکانس و
از برق DCجهت گرداندن موتور ایستاده می نماید ، لازم به ذکر است کارکرد موتورها با برق DCپایدارتر از لحاظ
کنترلی است .
– کمپرسورهای توربوکر بدین دلیل که اصطحکاک مکانیکی ندارند می توانند در دوره های بالا تا 48000rpmعمل
نـماید در این کمپرسورها افزایش دور سـریعاً اعمال می گردد کاهـش یافتن دور با میدان های مخالف الـکتریکی
سریع انجام می شود .
– کمپرسورهای توبوکر حداکثر 73د سی بل صدا دارند در حالی که کمپرسورهای هم ظرفیت روغنی بالای 80
دسی بل صدا تولید می نماید و دارنده کمپرسور توربوکر در موتور خانه نیازی به ایجاد منطقه ضد صدا برای کارکرد
ندارد.
– کمپرسورهای توربوکر در کارکرد لرزش بسیار پائینی دارند که حتی میتوان بدون فیکس کردن از آنها بهره برداری
نمود .
– چیلرهای توربوکر آب خنک برای کارکرد کندانسور نیاز به 2.9گالن آب برای هر تن تبرید دارند و این میزان
% 40پائینتر از آب گردشی چیلرهای نسل قدیمی است .
– در چیلرهای توربوکر می توان تعداد زیادی کمپرسور را کنار هم قرارداد تا بتوان حداقل ظرفیت دربارهای پائین را
برقرار نمود و از روشن و خاموش شدن چیلر جلوگیری نمود .
– در چیلرهای توربوکر نیز می توان اواپراتور را از لحاظ مدارات گاز چند تکه ساخت و اواپراتور فلودد را چند مدار
نمود.
– سیستم کنترل چیلر توربوکر سیستم کنترلی نوین بوده که علاوه بر کارکرد سیکل چیلر ، کمپرسور را از لحاظ شدت
مغناطیسی و محل قرارگیری شافت و یاتاقان کنترل می نماید .
– سیستم کنترل چیلر توربوکر قابلیت اتصال به اکثر پروتکل های BMSرا دارد و از طریق اتصال WIFIقادر به
گزاش دهی و کنترل از تمامی نقاط دنیا را داراست .
– IPLVدر چیلرهای توربوکر درمحدود وسیعی از ظرفیت ( از مینیمم تا % 60بار ) حدوداً خطی باقی می ماند .
– چیلرهای توربوکر در خانواده چیلرهای دینامیکی قرار داشته و قابلیت ارائه 0/4ظرفیت کل تحت شرایطی بدون
روشن شدن روش کمپرسور را دارا می باشد به عنوان مثال یک چیلر 500تن تبرید تحت شرایطی که کمپرسور
روشن نیست در صورت بودن شرایطی در محیط می تواند 200تن تبرید ارائه دهد به این قابلیت در این
کمپرسورها Free Cooling گویند این قابلیت به صورت آپشن بوده که در صورت مشتری ارائه می گردد .
– چیلرهای سانترفیوژ توبوکر قابلیت کارکرد دماهای پائین کندانس را داشته و بدین دلیل انتخاب مناسبی برای
استفاده در حالت بازیافت حرارت می باشند . به طور خلاصه می توان از این چیلرها در حالت ارائه آب سرد ، آب
گرم بهداشتی نیز اخذ نمود و این قابلیت می تواند موتورخانه گرمایشی را در طول تابستان غیر فعال نماید و مزایای
دیگر.