Introducing water cooled variable speed centrifugal chillers whit magnetic bearings from kia tahvie.india s largest centeral airconditioning and commercial refrigereation company.

Kia tahvie has developing expert cooling solutions for over six decades all the products manufactured by the company are energy efficient.in line with its corporate philosophy of launching innovative products.kia tahvie introduces centrifugal chillers with oil free technology,manufactured at its own world class factory.

فیلم عملکرد کمپرسور توربوکر

برای دانلود کاتالوگ روی دکمه دانلود کلیک کنید

برای اطلاعات بیشتر از ظرفیت های موجود و قیمت ها با ما تماس بگیرید.

۸۶۰۸۶۸۹۹

مزایای چیلر توربوکر معجزه معرفی شده توسط Ashrea

برخی از ویژگی های سیستم های چیلرهای نوین توربوکر که کمک شایانی در راستای بهینه
سازی مصرف انرژی نموده اند ، در پروژه های ساختمان تقدیم حضور می گردد.
– چیلر کاملاً بدون روغن بوده و از ناحیه نداشتن روغن و عدم وجود مکانیکی ایجاد حرارت ننموده و از این ناحیه
حدوداً ۱۰۰الی ۱۱درصد بهینه سازی انرژی انجام می دهد .
– بدلیل عدم وجود روغن انتقال حرارت سطوح در اثر عدم ایجاد فیلم روغن روی سطح افزایش می یابد .
– تکنولوژی اواپراتور چیلرهای توربوکور Floodedبوده که نسبت به تکنولوژی DXحدوداً % ۲۰افزایش راندمان
دارد.
– کمپرسورهای توربوکر با ایجاد میدان های مغناطیسی روی شافت اتصال بین روتورو یاتاقان را صفر نموده و موقعیت
قرارگیری شافت در یاتاقان را ثانیه ای ۱۰بار کنترل می نمایند .
– کمپرسورهای توربوکر در چیلرهای توربوکر از لحاظ راندمان ساختار شکنی نموده و دربارهای کم راندمان بالا بروز
می دهند .
– کمپرسورهای سانترفیوژ توربوکر در چیلرهای سانترفیوژ ساختار شکنی نموده و از ۶۰تن تبرید شروع می شود در
حالی که کمپرسورهای سانترفیوژ قدیمی کوچکتر از ۰۰۰تن تبرید موجود نبود .
– چیلرهای توربوکر جهت کنترل ظرفیت از هردو تکنولوژی VFD ، IGVدر یک کمپرسور استفاده می نماید در حالی
کمپرسورهای سانترفیوژ قدیمی تنها یکی از دو روش کنترلی را داشتند .
– موتور کمپرسورهای توربوکر کاملاً به صورت DCعمل می نمایند با این تفاوت که از برق ACبرای کنترل فرکانس و
از برق DCجهت گرداندن موتور ایستاده می نماید ، لازم به ذکر است کارکرد موتورها با برق DCپایدارتر از لحاظ
کنترلی است .
– کمپرسورهای توربوکر بدین دلیل که اصطحکاک مکانیکی ندارند می توانند در دوره های بالا تا ۴۸۰۰۰rpmعمل
نـماید در این کمپرسورها افزایش دور سـریعاً اعمال می گردد کاهـش یافتن دور با میدان های مخالف الـکتریکی
سریع انجام می شود .
– کمپرسورهای توبوکر حداکثر ۷۳د سی بل صدا دارند در حالی که کمپرسورهای هم ظرفیت روغنی بالای ۸۰
دسی بل صدا تولید می نماید و دارنده کمپرسور توربوکر در موتور خانه نیازی به ایجاد منطقه ضد صدا برای کارکرد
ندارد.
– کمپرسورهای توربوکر در کارکرد لرزش بسیار پائینی دارند که حتی میتوان بدون فیکس کردن از آنها بهره برداری
نمود .
– چیلرهای توربوکر آب خنک برای کارکرد کندانسور نیاز به ۲٫۹گالن آب برای هر تن تبرید دارند و این میزان
% ۴۰پائینتر از آب گردشی چیلرهای نسل قدیمی است .
– در چیلرهای توربوکر می توان تعداد زیادی کمپرسور را کنار هم قرارداد تا بتوان حداقل ظرفیت دربارهای پائین را
برقرار نمود و از روشن و خاموش شدن چیلر جلوگیری نمود .
– در چیلرهای توربوکر نیز می توان اواپراتور را از لحاظ مدارات گاز چند تکه ساخت و اواپراتور فلودد را چند مدار
نمود.
– سیستم کنترل چیلر توربوکر سیستم کنترلی نوین بوده که علاوه بر کارکرد سیکل چیلر ، کمپرسور را از لحاظ شدت
مغناطیسی و محل قرارگیری شافت و یاتاقان کنترل می نماید .
– سیستم کنترل چیلر توربوکر قابلیت اتصال به اکثر پروتکل های BMSرا دارد و از طریق اتصال WIFIقادر به
گزاش دهی و کنترل از تمامی نقاط دنیا را داراست .
– IPLVدر چیلرهای توربوکر درمحدود وسیعی از ظرفیت ( از مینیمم تا % ۶۰بار ) حدوداً خطی باقی می ماند .
– چیلرهای توربوکر در خانواده چیلرهای دینامیکی قرار داشته و قابلیت ارائه ۰/۴ظرفیت کل تحت شرایطی بدون
روشن شدن روش کمپرسور را دارا می باشد به عنوان مثال یک چیلر ۵۰۰تن تبرید تحت شرایطی که کمپرسور
روشن نیست در صورت بودن شرایطی در محیط می تواند ۲۰۰تن تبرید ارائه دهد به این قابلیت در این
کمپرسورها Free Cooling گویند این قابلیت به صورت آپشن بوده که در صورت مشتری ارائه می گردد .
– چیلرهای سانترفیوژ توبوکر قابلیت کارکرد دماهای پائین کندانس را داشته و بدین دلیل انتخاب مناسبی برای
استفاده در حالت بازیافت حرارت می باشند . به طور خلاصه می توان از این چیلرها در حالت ارائه آب سرد ، آب
گرم بهداشتی نیز اخذ نمود و این قابلیت می تواند موتورخانه گرمایشی را در طول تابستان غیر فعال نماید و مزایای
دیگر.