نمایشگاه تاسیسات سرمایشی گرمایشی تهران همچون سالهای گذشته دراواخر مهر ماه ۱۳۹۸ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد .نکته قابل توجه در نمایشگاه امسال افزایش تولید کننده های داخلی سیستم های تهویه مطبوع بود .