نمایشگاه تاسیسات سرمایشی گرمایشی تهران همچون سالهای گذشته دراواخر مهر ماه 1398 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد .نکته قابل توجه در نمایشگاه امسال افزایش تولید کننده های داخلی سیستم های تهویه مطبوع بود .