کیا تهویه دارای امکانات تولید پیشرفته ای برای کویل با استفاده از دستگاه وارداتی burr oak  که میتوانند کویل های مسطحی به کارامدی فین اسپلیت برای انتقال  superior heatتولید کنند.

خم کردن لوله های مسی توسط ماشین های PLC-controlled burr oak انجام می شوند تا بهترین عملکرد در خم کردن لوله های مسی و فین ها برای بهترین عملکرد حاصل شود.

پس از آن سنسور های بسیار حساس الکترونیکی برای اطمینان از قابل اعتماد بودن کویل ها از آنان تست نشتی می گیرند.

برای دانلود کاتالوگ روی دکمه دانلود کلیک کنید