محصولات Duct Split  در کمپانی مادر واقع در هندوستان پس از طی مراحل مختلف طراحی ، تست ، تولید به بازار عرضه می گردد .

   محصولات Duct Split   KTA بر خلاف نمونه های موجود دربازار که کویل آب گرم را خود پس از تامین ظرفیت گرمایی و لحاظ داشتن افت استاتیکی قابل محاسبه از سایر شرکت های تولید کننده کویل آب گرم خریداری نموده و به دستگاه های Duct Split بدون کویل آب گرم , کوپل می نمایند . لذا از آنجایی که کمپانی سازنده در مراحل طراحی و تولید چنین قابلیتی ( اضافه کردن کویل آب گرم ) را برای دستگاه های فقط سرد لحاظ ننموده است , افت استاتیک دستگاه با توجه به مشخصات فنی قالباً هماهنگ نمی باشد . اما دستگاه های Duct Split   KTA از زمان طراحی با توجه به قرار گرفتن کویل آب گرم در ساختار دستگاه جهت تامین گرمایش مستقل و کارآمد در نظر گرفته شده است  . لذا افت استاتیکی مشروح در جدول های فنی دستگاه ها به صورت حقیقی می توانند جهت طراحی کانال ها مورد محاسبه قرار گیرند .

برای دانلود کاتالوگ روی دکمه دانلود کلیک کنید.